شنیدن در وجودمان با آوای سحر انگیزش معنا گرفت...
حقیقتی اگر باشد از جاودان سبوی نوشینِ نوایش خوش است نیوشیدن.

برای محمدرضا شجریان که نامش قلب‌مان را سرشار از عشق و مهر می‌کند، محصولاتی را با عشق طراحی و آماده کرده‌ایم...
امید که قبول افتد

آلبوم خراسانیات شجریان

خلوتی می‌بایدم با تو...

طراح امواج صدایت نیز دوست‌داشتنی‌ست...

طرح و عکس استاد شجریان

و آثار جاودانه‌ی شجریانِ جان

Product added to wishlist