چکامه با هدف گسترش استفاده از شعر پارسی در روزمره‌، طرح‌های اختصاصی شعر پارسی را به ‌صورت محصول از سال ۱۳۹۴ به تمام دنیا عرضه نموده است.

طرح شاهنامه، برای لباس، اقتباسی از نسخه‌های خطی اصل شاهنامه از ۵۰۰ سال پیش است که توسط یک سازمان امریکایی منتشر شد و چکامه چندین طرح از آن‌را برای محصولات تنظیم و به علاقمندان عرضه می‌نماید.

طرح تازه شاهنامه در چکامه:

طرح قبلی شاهنامه:

Product added to wishlist