Google+

معرفی چکامه:

هدف ما گسترش فرهنگِ شعر و ادب پارسی بود، که با ارسال پیامک‌های اشعار خوانده شده‌ی استاد شجریان از سال 1390 با عنوان «نوانمای استاد شجریان» آغاز گردید، و هر روز چند بیت شعر از خوانده‌های ایشان برای مشترکین پیامک می‌شد.
چکامه، ادامه‌ی این فعالیت است، برای گسترش مخاطبین و برای اینکه بتوانیم سایر بیت‌های پر بار و آموزنده‌ی اشعار پارسی را نیز در بر گرفته و هر روز با ارسال چند بیت پیامکِ شعر، یادآور بکارگیریِ معنای این اشعار در زندگی باشیم.
همچنین گردآوری و تنظیم مجموعه اشعار خوانده شده توسط بزرگان موسیقی این مرز و بوم، موجب شکل‌گیری «نرم‌افزارهای هوشمند چکامه» شده است، که برای تقدیر از فعالیت‌های آن اساتید و ترویج فرهنگ شعر در موسیقی و حفظ ارزش‌های آن آثار، تولید و منتشر می‌گردد.
همواره با همراهی شما همدلان، می‌کوشیم تا با تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، در راه گسترش فرهنگِ شعر و ادب و موسیقی ایرانی، گام برداشته و جامعه‌ی وابسته به این موضوعات را خوشنود سازیم.
بی‌صبرانه منتظر نقطه‌نظرات شایسته‌ی شما هستیم.