Google+
chakaame

آهنگسازان: محسن نامجو ، نوید اربابیان ، عبدی بهروان فر
نوازندگان: گروه ماد ، امید نیم بین ، مهدی ابراهیمی ، محمدعلی عبدی منفرد ، کیارش اعتماد سیفی ، کاوه اعتماد سیفی ، «شهریار مسرور و علی منصوریان
شاعران: حافظ ، مولانا ، خواجوی کرمانی ، باباطاهر ، عطار

آلبوم ترنج - اثر محسن نامجو


 1. ت

  ترنج

  گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم

  گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی

  گفتا تو از کجایی که آشفته می‌نمایی

  گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

  گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری

  گفتم بر آستانت دارم سر گدایی

  گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی

  گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

  گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید

 2. ر

  رو سر بنه به بالین

  رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن

  ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

  ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها

  خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن

  خواهی برو برو جفا کن

  خواهی برو برو برو جفا کن

  دلا غافل ز سبحان، ز سبحانیچه حاصل

  اسیر نفس شیطان،شیطانی چه حاصل

  تو که ناخوانده ای علم، علم سماوات

  تو که نابرده ای ره، رهدر خرابات

  تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه حاصل

  تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه حاصل

  لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای

  لا لای، لالا لای، لالای، لالا لای

  ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده

  از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن

  بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد

  ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن

  وفا کن ، تو صبرُ کن ، وفا کن

  ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن

  وفا کن ، تو صبرُ کن ، وفا کن

  At nights citys lit up

  try to run

  try to hide

  welcome to the other side

  welcome to the other side

  Gipsy women talks to mother

  people are strange then when you are a stranger

  ...you cant live when youre alone

  when youre alone

  when your alone

  when youre alone

  welcome to the other side

  Gipsy women talks to my mother

  welcome to the other side

  ....you cant live when youre alone

  when youre alone

  when youre alone

  رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن

  ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

  ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها

  خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن

  خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن

  ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده

  از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن

  بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد

  ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن ، وفا کن

  بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد

  ای زردُ روی عاشق ...

 3. ت

  تلخی نکند

  تلخی نکند شیرین زغنم

  خالی نکند از می دهنم

  عریان کندم هر صبحدمی

  گوید که بیا من جامه کنم

  در خانه جهد مهلت ندهد

  او بس نکند پس من چه کنم

  تنگ است بر او هر هفت فلک

  چون می‌رود او در پیرهنم

  تلخی نکند...

  از زهره‌ی او من شیردلم

  در عربده اش شیرین سخنم

  گفته‌ است که تو در چنگ منی

  من ساختمت چونت نزنم

  من چنگ توام که توام که توام

  دردست توام ز توام ز توام

  زخمت بزنی(زخمت نزنی) من تنتنم

  من ددرم من دررم دددم دررررررم

 4. و

  واوا لیلی

  سر کوی بلند فریاد کردم

  واوالیلی صباح مزار میرم

  جان لیلی دیدن یار میرم

  دو سه روزه که یارم نیست پیدا

  واوالیلی صباح مزار میرمم

  جان لیلی دیدن یار میرم

  مگر ماهی شده رفته به دریا

  واوالیلی صباح مزار میرمم

  جان لیلی دیدن یار میرم

  بسازم خنجری از مغز فولاد

  واوالیلی صباح مزار میرمم

  جان لیلی دیدن یار میرم

  بکشم یار خود از قعر دریا

  واوالیلی صباح مزار میرمم

  جان لیلی دیدن یار میرم

  به پنجشنبه به کابل کوچ کردم

  چه بد کردم که پای بدان سوی کردم

  رسیدم بر سر نهی الرساله

  نشستم گریه های پر سوز کردم

  واوالیلی صباح مزار میرمم

  جان لیلی دیدن یار میرم

  گلی که خم بدادم پیچ تابش

  به اب دید گونم دادم آبش

  به درگاه الهی کی روا بی

  گل از مو دیگری گیره گلابش

  واوالیلی صباح جان لیلی

  دیدن یار میرممزار میرم

 5. ت

  ترسم که...

  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

  این راز سر به مهر به عالم ثمر شود

  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

  آری شود ولیک به خون جگر شود

  آری شود ولیک به خون جگر شود

  از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

  آری به یمن لطف شما خاک زر شود

  ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

  لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

  از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

  آری به یمن لطف شما خاک زر شود

  بس نکتهغیر حسن بباید که تا کسی

  مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

  آری شود ولیک به خون جگر شود

  خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه

  کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

  ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

  لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

  این راز سر به مهر به عالم ثمر شود

  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

  آری شود ولیک به خون جگر شود

  آری شود ولیک به خون جگر شود

  خواهم شدم به میکده...

  خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه

  کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

  بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

  مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

  بس نکتهغیر حسن بباید که تا کسی

  مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

 6. د

  دل می‌رود

  دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را

  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

  کشتی‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

  باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

  دیدار آشنا را...

  ای صاحب کرامت شکرانه‌ی سلامت

  روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را

  درویش بی‌نوا را...

  دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را

  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

  کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

  باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

  دیدار آشنا را...

  ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

  نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

  با دوستان مروت با دشمنان مدارا

  با دشمنان مدارا...

  ای صاحب کرامت شکرانه‌ی سلامت

  روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را

  درویش بی‌نوا را...

  دل می‌دود دِ دَدَم داحب‌دِدان دُدا دا

  دردا که داز بنهان داهد شد آشکارا

  کشتی‌‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

  باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

  دیدار آشنا را...

 7. ج

  جره باز

  جُره‌بازی بُدُم رفتم به نخجیر

  سیه‌دستی زده بر بال مو تیر

  جوره‌بازی بُدُم رفتم، رفتم به نخجیر (نخجیر)

  سیه‌دستی زده بر بال، بر بالِ مو تیر (مو تیر)

  بوره غافل مچر در چشمه‌ساران (ساران)

  که هر که غافله غافل خوره تیر (خوره تیر)

  غافل خوره تیر (مو تیر)...

  دو زلفونت بوَد تار، تار ربابم (ربابم)

  چه می‌خواهی از این حالِ، حال خرابم (خرابم)

  تو که با مو سر یاری، یاری نداری (نداری)

  چرا هر نیمه ‌شو آیی به خوابم (به خوابم)

  آیی به خوابم (مو تیر)...

  جُره بازی بُدُم رفتم به نخجیر

  سیه‌دستی زده بر بال مو تیر

  برو غافل مچر در چشمه‌ساران

  هر آن غافل چره غافل خوره تیر

  بود درد مو و درمون، درمونم از دوست

  بود وصل مو و هجرون، هجرونم از دوست

  اگه قصابم از تن واکره پوست

  جدا هرگز نگرده جونم از دوست

  هی هی جونم از دوست

 8. د

  در میان جان (ونگ ونگ)

  ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر

  از تو جهان پر است و جهان از تو بی‌خبر

  جویندگان گوهر دریای حسن تو

  در وادی یقین و گمان از تو بی‌خبر

  شب مست یار بودم و در های‌های او

  حیران آن جمال خوش و شیوه‌های او

  در هوش‌ها فتاده نهایات بیهُشی

  در گوش‌ها فتاده طنين صدای او

  شرح و بیان تو چه کنم زان‌که تا ابد

  شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی‌خبر

  جویندگان گوهر دریای حسن تو

  در وادی یقین و گمان از تو بی‌خبر

  ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر

  از تو جهان پر است و جهان از تو بی‌خبر

 9. ز

  زلف

  زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

  ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

  شهره شهر مشو تا ننهم سر کوه

  شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

  می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

  سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

  زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

  طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

  رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

  قد برافراز که از سرو کنی آزادم

  یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

  غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

  زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

  طره را تاب مده تا ندهی بر بادم


آلبوم «ترنج» از «محسن نامجو»، با آهنگسازی خود او و با همکاری «نوید اربابیان» و «عبدی بهروان فر» ساخته شد. نوازندگی آلبوم «ترنج» را اعضای گروه «ماد» به همراه «امید نیک بین»، «مهدی ابراهیمی»، «محمدعلی عبدی منفرد»، «کیارش اعتماد سیفی»، «کاوه اعتماد سیفی»، «شهریار مسرور» و «علی منصوریان» انجام داده اند.. ترانه های «ترنج» سروده حافظ، مولانا، خواجوی کرمانی، باباطاهر، عطار و یک ترانه محلی افغانی در آهنگ «واوا لیلی» است که آهنگ «زلف»، «رو سر بنه به بالین»، «ترنج» و «جُره باز» مشهورتر از بقیه شده اند. سبک «ترنج»ترکیبی از موسیقی سنتی ایرانی با سبک های موزیک غربی مثل راک، بلوز، جاز و کانتری است.

نظر شما چیست؟
«نظر شما مهم است؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه
آخرین آلبوم‌های برگزیده موسیقی
 • موسیقی ایران

 • قسم به نرگس مست

 • داستان دوستی

 • جانا

 • حنایی

خواننده‌ها و هنرمندان موسیقی
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آتنا اشتیاقی

 • آرش عدل پرور

 • آرمان گرشاسبی

 • آرون افشار

 • آریا عظیمی نژاد

 • آرین نایینی

 • آزاده مهدوی آزاد

 • آصف آریا

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشکان هاشمی

 • اشوان

 • امو بند

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر عظیمی

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیر یار

 • امیراشکان غلامی

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین توانافر

 • امین حبیبی

 • امین شریفی

 • امین هنرمند

 • امین یزدانی

 • انوشیروان روحانی

 • اهورا ایمان

 • ایمان کریوند

 • ایوان بند

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • بابک رادمنش

 • بابک مافی

 • بردیا صدرنوری

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهرام دهقانیار

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرستو صابری

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پشنگ کامکار

 • پوریا اخواص

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پویان آزاده

 • پویان عطایی

 • پیمان خازنی

 • پیمان شیرالی

 • جاوید افسری راد

 • جلال امیرپورسعید

 • جمشید پورمهر

 • جهانشاه صارمی

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد برادران

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حبیب خزایی فر

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسام سبزیان

 • حسن کامکار

 • حسین بهروزی نیا

 • حسین پاکدل

 • حسین علیزاده

 • حسین علیشاپور

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • حمیدرضا خبازی

 • خسرو شکیبایی

 • داوود ورزیده

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • راحله برزگری

 • رستاک حلاج

 • رضا بهرام

 • رضا رستمیان

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سامان جلیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپهر امیری

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سحر محمدی

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سعید طامهری

 • سهراب پورناظری

 • سیامک جهانگیری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش ایمانی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سیما بینا

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شاهد سبحانی فر

 • شهاب رمضان

 • شهاب مظفری

 • شهاب ناطقی

 • شهرام خلیل مقدم

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • شهریار خسروی

 • علا بهرامی

 • علی اصحابی

 • علی اصغر شاه زیدی

 • علی اکبر شکارچی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی رضایی

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علی یاسینی

 • علیرضا افتخاری

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فاطمه دهقانی

 • فرزاد فرزین

 • فرواگ

 • فرهاد مجذوب

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه آفاق

 • کاوه صالحی

 • کیان بابان زاده

 • کیان پورتراب

 • کیوان ساکت

 • گرشا رضایی

 • گروه آدمک

 • گروه آریان

 • گروه بمرانی

 • گروه پالت

 • گروه پالیز

 • گروه پیلدم

 • گروه چارداش

 • گروه دارکوب

 • گروه دال

 • گروه داماهی

 • گروه رادیو

 • گروه سون

 • گروه موسیقی رستاک

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان بند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن نامجو

 • محسن یگانه

 • محمد اسماعیل قنبری

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مرتضی جهانی

 • مریم حیدرزاده

 • مژگان شجریان

 • مسعود شعاری

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسعود نکویی

 • مسیح عدل پرور

 • مصباح قمصری

 • مصطفی حامدی

 • معین زندی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی امامی

 • مهدی جهانی

 • مهدی نظری

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهدیه محمدخانی

 • مهران مدیری

 • مهرداد پیکرزاده

 • مهسا عظیمی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد محمدی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نجوا خبازیان

 • نگار خارکن

 • نیلوفر محبی

 • وحید تاج

 • هادی فیض آبادی

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • هوشنگ کامکار

 • یمین غفاری