Google+

کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان

تصاویری از کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان در تهران - ۱۳ آذرماه ۹۵


عکاس: میلاد غنی‌زادگان


نظر شما درباره این نگاره چیست؟
«نظرات شما را ارج می‌نهیم؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه در تلگرام
از مجموعه نگاره‌های «کیهان کلهر و اردال ارزنجان - کنسرت ۱۳ آذر ۹۵»
آخرین مجموعه نگاره‌ها
  • رونمایی آلبوم عاشق کیست شهرام ناظری

  • کنسرت کیهان کلهر و گروه رامبرانت تریو

  • کنسرت آواز پارسی | شهرام ناظری و حافظ ناظری

  • کنسرت نمایش سی

  • کنسرت اتاق ها | علی قمصری و همنوازان حصار