Google+

رونمایی و جشن امضای آلبوم موسیقی برای تار و پیانو

اثر میلاد محمدی و هوشمند خیام - ۴ مرداد ۹۶ - شهر کتاب دانشگاه تهران


عکاس: میلاد غنی‌زادگان


نظر شما درباره این نگاره چیست؟
«نظرات شما را ارج می‌نهیم؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه در تلگرام
از مجموعه نگاره‌های «رونمایی آلبوم موسیقی برای تار و پیانو»
آخرین مجموعه نگاره‌ها
  • رونمایی آلبوم عاشق کیست شهرام ناظری

  • کنسرت کیهان کلهر و گروه رامبرانت تریو

  • کنسرت آواز پارسی | شهرام ناظری و حافظ ناظری

  • کنسرت نمایش سی

  • کنسرت اتاق ها | علی قمصری و همنوازان حصار